Aktivitetsbasen
Årskalender
Billedarkiv
Cokassen
Fundraising
Hytter
Kogebogen
Leje, lån & køb
Mukufo
Sjove ideer
Skoven i skolen
Spejder Ting
Spejderportal
 
Info strategi
Målsætning
Vision 2010
 

Sofiendalsvej 98
9200 Aalborg SV

Husorden
Lokale reservation
 
Bliv spejder
Hvor i Aalborg
Spejder idéen
Spejder info
Uniform
Forside - Historien - Om siden - Organisation

Spejdergården - Husorden

Sidst revideret 19. maj 2008.

Affald
Vådt affald skal være godt indpakket og al affald skal lægges i affaldssækken bag bygningen og lågen lukkes.

Parkering
Al parkering skal ske på parkeringspladsen. I gården er der en handicapparkeringsplads, som skal anvendes af handicappede.
Af- og pålæsning er tilladt i gården.
Ved større arrangementer kan der parkeres på den dertil indrettede plads ved Bygaden.


Adgang
Brugerne af husene har nøgler til de dele, hvor de har adgang.
Når man forlader Spejdergården skal alle døre være låst, og alle vinduer haspede.


Oprydning/Rengøring
De anvendte lokaler skal altid være rengjorte, når de forlades, og der skal stoles op på alle borde.
Brugt service skal være vasket op, men må gerne stå i opvaskemaskinen.
Køleskabet skal tømmes og rengøres efter brug, og er ikke til langtidsopbevaring.

Opførsel
Brugerne af lokalerne skal tage behøring hensyn til andre brugere. 
Der må ikke støjes så meget, at det generer naboerne.
Tambourkorpset har en ugentlig øveaften.
Derudover må unødig støj, herunder musik, mellem kl. 22 og kl. 08 ikke finde sted.


Huset og haven
Det er forbudt at ophænge bannere, skilte samt male husets facade. Det er ligeledes forbudt at opsætte antenner og lign.
Ved brug af haven skal der tages hensyn til blomster og træer.
Der skal spares mest muligt på fællesudgifterne som vand, varme og el. Lad ikke døre og vinduer stå unødig åbent.
Og skru ned for vamen og lyset, hvor der ikke er behov. Enhver utæthed/uregelmæssighed skal straks meddeles viseværten.

Overnatning
Der må ikke overnattes i husene. Overnatning kan foregå i shelter eller telte på de grønne områder.

Opbevaring af materialer
Skal foregå i de dertil indrettede rum. Selve garagen er beregnet til divisionens store materialer så som trailer med telt.

IT materiel
Ved beskadigelse af IT materiel er det skadevolder, der hæfter for istandsættelse.
Der må IKKE anvendes alm. tusch på den interaktive tavle.

Særskilte arrangementer kan aftales med divisionsledelsen.

Klik på kortet, og find den gruppe der er nærmest din bopæl.
 

JB-Posten er en mail service, der informerer dig om ændringer i Divisionens kalender samt offentliggørelse af nyheder. Læs mere og tilmeld dig her.

 
DDS
Grønt netværk
Spejdermuseet
Spejdersport
Tyvdalhøj Spejdercenter
 

Brugernavn:

Password: