Forside     Kontakt     Log ind     Oversigt
OM MUSEETHistorien
Samarbejdsaftale
Vedtægter

STØT MUSEETMUSEUMS DATANYHEDERKALENDERKONTAKT

Du er her: Forside > OM MUSEET > Samarbejdsaftale

 

Samarbejdsaftale


Sammenslutningen af FDF- og spejdermuseer m.v.

Undertegnede museer mv. har den 10. september 2011 indgået nedenstående aftale om et nærmere samarbejde.

Formålet med dette samarbejde er gensidig rådgivning og udveksling af informationer af fælles interesse.

Som konkrete samarbejdspunkter kan nævnes:
  • Et årligt møde arrangeret på skift af de enkelte museer m.v.
  • Udveksling af ideer m.v.
  • Gensidig støtte til udbygning af samlingerne, herunder udveksling af materialer.
  • Kontakt til udenlandske/internationale spejdermuseer m.v.
Sammenslutningen er åben for nordiske museer m.v., der har vedtægter hvoraf det fremgår, at de har en styrelse med baggrund i et idebaseret/-bestemt uniformeret børne- ungdomsarbejde, samt at de er styret af ikke-kommercielle hensyn. Det skal endvidere fremgå af vedtægterne, hvordan der skal forholdes med effekterne ved museets/samlingens ophør.

Nye medlemmer i Sammenslutningen skal godkendes på Sammenslutningens årlige møde.

Dagsordenen for det årlige møde skal indeholde følgende punkter:
  • Beretning fra hvert enkelt museum
  • Fastsættelse af tid, sted og indhold af næste møde
  • Gennemgang af driftsmæssige spørgsmål, f.eks. registrering, økonomi, opbevaring/konservering, synliggørelse, udvikling m.v.
Dagsordenen for det årlige møde kan indeholde følgende punkter:
  • Eksempler fra samlingerne
  • Indlæg om relevante historiske emner
  • Drøftelse af samarbejdsprojekter, udstillinger m.v.
Der tages referat af fællesmødet, bl.a. med evt. trufne aftaler.

Ændringer i samarbejdsaftalen m.v. besluttes på det årlige møde.

Nærværende samarbejdsaftale erstatter alle tidligere samarbejdsaftaler (18.9.1983 med tillæg af 30.9.1984, samt 19.9.1992).